Galego Castellano
ela ingeniería y medio ambiente
"solucións integrais"

CONTACTO

Pode contactar connosco na dirección de correo electrónico: info@elaingenieria.com ou cubrindo o seguinte formulario.

De acordo ca Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Caracter Personal e o RD 1720/2007, do 21 de decembro que dessenvolve a Lei, informamoslle que os datos incorporados a este formulario pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade de ela, ingeniería y medio ambiente s.l. (Responsable do Fichero) e ten como finalidade a de contestar ós seus comentarios, obtener datos estatísticos e informar dos nosos productos e servicios. Deberá cumplimentar os datos solicitados no formulario, xa que do contrario non sería posible atender a súa petición.
Poderá exercitar gratuítamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a ela, ingeniería y medio ambiente s.l., por escrito, ou a través do correo electrónico info@elaingenieria.com indicando na comunicación a referencia a "Dereito LOPD".

ela, ingeniería y medio ambiente
C.C. Área Central - Planta 1ª, Local 33-O 15707 Santiago de Compostela

Tfno.: 881976573

Fax: 881976657

e-mail: