Galego Castellano
ela ingeniería y medio ambiente
"solucións integrais"

SERVIZOS: MEDIO AMBIENTE

 • Elaboración de inventarios de temática ambiental: vertidos, residuos, etc.
 • Diagnóstico e/ou auditoría ambiental de entidades territoriais e empresas.
 • Avaliación ambiental de alternativas/ubicación de proxectos.
 • Avaluación de impacto ambiental de infraestructuras e plans e programas.
 • Elaboración de plans de acción e mellora ambiental (plans sectoriais, organización estratéxica).
 • Elaboración e tramitación de autorizacións ambientais (Autorización Ambiental Integrada).
 • Implantación de sistemas de xestión ambiental (ISO 14.001 e EMAS).
 • Elaboración de indicadores ambientais e de desenvolvemento sostible.
 • Deseño de solucións de restauración, recuperación e mellora ambiental e paisaxística de espacios alterados ou degradados.
 • Vixilancia ambiental de obras.
 • Colaboración no desenvolvemento de iniciativas para promoción e fomento do comportamento social e ambientalmente correcto nas empresas e institucións.
 • Xestión integral de agua residual e potable.
 • Xestión integral de residuos.
 • Deseño e desenvolvemento de sistemas de información ambiental e territorial.

Novas

>España, ol país mellor posicionado para crear ‘emprego verde’, segundo ‘The Washington Post’.
leer más>>

>A UE retira as bombillas incandescentes para reducir as emisións de CO2.
leer más>>

>O G-8 apuesta pola redución do 80% do CO2 e amosa cautela ante a crisis
leer más>>

>España avanza despacio nas políticas “verdes”.
leer más>>

>A ONU pide maior inversión en enerxías renovables para reducir o cambio climático
leer más>>